BORG Preventie

NCP: Nationaal Centrum voor Preventie

Dit is een onafhankelijke stichting opgericht voor consumenten, verzekeraars, overheid en de beveiligingsbranche. Het is het landelijke kennis- en certificeringsinstituut voor brand-, inbraak- en diefstalpreventie.

Beveiliging

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro’s aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak. Veiligheid kan je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen.

Waarom certificeren?

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.

Want wie weet:

  • welke diploma’s een installateur moet hebben?
  • hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?
  • of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor inbraak alarmapparatuur?

Om de eindgebruiker te helpen, zijn regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. De Kiwa NCP erkende bedrijven worden dan door Kiwa NCP gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een Kiwa NCP erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.

Welke regelingen zijn er op het gebied van inbraakbeveiliging?

Op het gebied van inbraakbeveiliging erkent Kiwa NCP bedrijven op basis van een aantal regelingen. Deze regelingen staan aan de linkerzijde van deze pagina in het menu.

Wie beheert de regelingen?

Een aantal van de regelingen op het gebied van inbraakpreventie worden beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het CCV is een samenwerkingsverband tussen overheid, het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties om gezamenlijk Nederland veiliger te maken. Het CCV heeft de oude regelingen BORG Beveiligingsbedrijf en BORG Gespecialiseerd Bouwkundig Beveiligingsbedrijf samengevoegd in één nieuw certificatieschema. Hierbij gevoegd zijn de afspraken rondom de afgifte van het opleveringsbewijs voor alarminstallaties. Dit alles heeft geresulteerd in de BRL BORG 2005, die alle oude BORG Regelingen per 1 januari 2006 heeft vervangen. In mei 2007 is de BRL BORG 2005, versie 2 van kracht gegaan.

Het CCV geeft per regeling een licentie aan één of meerdere certificatie-instellingen om bedrijven en personen onder die regeling te erkennen. Kiwa NCP heeft op het gebied van inbraakpreventie met het CCV een licentieovereenkomst gesloten voor de BRL BORG 2005 versie 2, het certificatieschema PKVW en de Regeling BORG Particuliere Alarmcentale.

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft een aantal keurmerken in beheer. Kiwa NCP heeft een licentieovereenkomst met de Nederlandse Veiligheidsbranche voor het uitvoeren van de Keurmerken Beveiliging, Evenementenbeveiliging, Horeca Beveiliging, Flexbedrijven en Particulier Onderzoeksbureau.

Kiwa

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in uw organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat u doet zichtbaar en meetbaar te maken. Zo helpt Kiwa u de kwaliteit te verbeteren.

 

Bekijk ons certificaat: Haagsma Elektrotechniek